Liên kết website :[ Đăng ngày: 31/08/2022 ]

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc Khánh (2/09/1945- 2/9/2022), Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao, Thư viện thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức trưng bày 1000 bản sách xoay quanh các chủ đề: Đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử và thành tựu đất nước trong quá trình đổi mới và phát triển.

Bộ sưu tập các tư liệu được lựa chọn đã mang tới cho công chúng và bạn đọc những hiểu biết sâu sắc về tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước nhà, càng biết ơn vô hạn đối với công lao của Bác Hồ vĩ đại, người đã có công tìm ra con đường giải phóng dân tộc, nhằm tuyên truyền được đến nhân dân về ý nghĩa, vai trò và giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; góp phần giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thời gian trưng bày từ ngày 30/8-5/9/2022, tại Thư viện thành phố Thủ Dầu Một số 60 Hùng Vương Thủ Dầu Một Bình Dương.

 
 
 
CÁC TIN KHÁC