Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/12/2022 ]

Thời gian qua, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tăng cường sự lãnh đạo trong việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá chiến lược của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh và hiện đại.

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng Nghị Quyết số 20-NQ/TW, ngày 1-11-2012 về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư; Đảng ủy Sở KH&CN đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai, tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức nắm rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp của tỉnh và Trung ương đề ra. Đồng thời, Đảng ủy sở lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo với phương châm “luôn gắn bó chặt chẽ với các ngành; đóng vai trò hỗ trợ, giúp các ngành tăng trưởng hiệu quả hơn”; lồng ghép, đồng bộ hóa các nội dung thúc đẩy KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) vào các chương trình chung, từ đó đưa KH&CN và ĐMST trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

 

 Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nội dung thỏa thuận hợp tác
giữa UBND tỉnh với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2027

Cụ thể, sở đã tham mưu triển khai xây dựng Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương với mô hình học hỏi từ TP.Eindhoven (Hà Lan). Đây cũng là 3/4 chương trình đột phá chiến lược của tỉnh giai đoạn 2020- 2025, được kỳ vọng sớm đưa Bình Dương là một trong những tỉnh về đích đầu tiên thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình; chuyển đổi từ sản xuất truyền thống, gia công, sang nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, với dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, tạo tiền đề vươn đến kinh tế tri thức, kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, xanh sạch, năng động, đáng sống, đón cuộc CMCN lần thứ tư. Đây là cơ hội vàng để Bình Dương sớm trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại (2030), đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Với mô hình ký kết hợp tác, cầu nối giữa các nhà khoa học, viện, trường với các sở, ngành, địa phương đã giúp cho số lượng đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đầu nhiệm kỳ (2021, 2022) của tỉnh tăng 300% so với các năm của giai đoạn 2015-2020. Các đề tài nghiên cứu được đánh giá cao về tính ứng dụng, giải quyết các vấn đề cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay về logistics, du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số... Đồng thời, sở cũng đã tham mưu cho tỉnh tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia, quốc tế. Điển hình là tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế bằng hình thức online; hội thảo công nghệ xanh châu Âu - Việt Nam; hội nghị chuyển đổi công nghiệp châu Á - Thái Bình Dương - sự kiện Hannorver Messe...

Sở cũng đã tham mưu một số nội dung, kết nối các nhà khoa học viết tham luận và tham dự sự kiện hội thảo khoa học Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng... Sở đã cùng Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Huyện ủy Phú Giáo, trường Đại học KHXH&NV TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề KH&CN và đổi mới sáng tạo “Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương”. Đặc biệt, mới đây thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sở đã phối hợp cùng với các sở, ban, ngành tổ chức thành công sự kiện Techfest Quốc gia năm 2022 tại Bình Dương…

Phát huy hiệu quả vai trò tham mưu

Bước sang giai đoạn mới, cùng với cơ hội và thách thức từ cuộc CMCN lần thứ tư, Đảng ủy Sở KH&CN luôn bám sát các chương trình đột phá chiến lược của tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo tổ chức triển khai bằng nhiều giải pháp, không ngừng đổi mới, sáng tạo; chủ động phối hợp cùng các cơ quan, các ngành, địa phương và doanh nghiệp chung tay xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, vươn đến nền kinh tế tri thức, kinh tế số; tiếp tục phát triển Đề án TPTM giai đoạn 2022-2026 gắn nội dung, chương trình đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sở tiếp tục tham mưu cho tỉnh các hoạt động triển khai đề án “Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến 2050”; đẩy mạnh triển khai mô hình 3 nhà trên tất cả các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh.

Đồng thời, Đảng ủy Sở KH&CN phối hợp với Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề đẩy mạnh hoạt động KH&CN và ĐMST trong các cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt là đưa phong trào sáng kiến, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động thường xuyên trong lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động…

Với mô hình ký kết hợp tác, cầu nối giữa các nhà khoa học, viện, trường với các sở, ngành, địa phương đã giúp cho số lượng đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đầu nhiệm kỳ (2021, 2022) của tỉnh tăng 300% so với các năm của giai đoạn 2015-2020. Các đề tài nghiên cứu được đánh giá cao về tính ứng dụng, giải quyết các vấn đề cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH…

KHÁNH PHONG

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC