Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/10/2014 ]

Người cận vệ : Tiểu thuyết lịch sử / Thanh Hà. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2014. - 238 tr. ; 21 cm

Lấy bối cảnh Đồng Tháp Mười tù nửa cuối thế kỷ XIX, thông qua hình ảnh Phòng vệ Nguyễn Văn Biểu, tiểu thuyết Người cận vệ đã khắc họa rõ nét một giai đoạn lịch sử hào hùng của người dân Đồng Tháp Mười trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Chủ tướng Thiên Hộ Dương và Phó tướng Đốc Binh Kiều.

Đọc Người cận vệ của Thanh Hà, chúng ta không chỉ ghi ân lòng yêu nước, tinh thần trung kiên của các bậc tiền nhân, mà còn có điều kiện tiếp cận những kiến thức phong phú về võ học, y học, văn hóa Phật giáo… của một thời đã qua ở Đồng Tháp Mười và Tây Nam bộ.

Môn loại: 895.92234 / NG558C

SĐKCB: M.178974, M.178975, M.178976, M.178977, VN.041673

CÁC TIN KHÁC