Liên kết website :[ Đăng ngày: 24/09/2012 ]

Nhẫn không có nghĩa là nhu nhược / Trần Thị Thanh Liêm, Nguyễn Tuyết Mai biên soạn. - Hà Nội : Thời đại, 2012. - 216 tr ; 21 cm. - (Tủ sách học làm người)

Vấn đề lớn đối với các bạn trẻ trên đường thành công đó là ‘Nhẫn’. Rất nhiều bạn trẻ vì thiếu kiên nhẫn đã đánh mất nhiều cơ hội để đi đến đích thành công.

Quyển sách ‘Nhẫn : không có nghĩa là nhu nhược’ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc từng kinh nghiệm, từng phương pháp, từng bí quyết học tập, làm việc, đối nhân xử thế… Đó là những kinh nghiệm thực tế, đọc xong sẽ khiến bạn sáng tỏ được nhiều điều, giúp bạn tìm thấy con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.

Trân trọng cuốn sách cùng bạn đọc !

Môn loại: 158 / NH121KH
SĐKCB: M.148123, M.148124, M.148125, VN.032350

CÁC TIN KHÁC