Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/09/2022 ]
Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành phát triển của nghệ thuật đờn ca tài từ, Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn thư mục chuyên đề “Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trên đất Bình Dương” gửi đến quý bạn đọc. 

Nội dung Thư mục gồm 3 phần:

Phần I:  Đờn ca tài tử Nam bộ trên đất Bình Dương

Phần II: Hương sắc đờn ca tài tử ở Bình Dương

Phần III: Chung tay gìn giữ và phát huy giá trị di sản đờn ca tài tử Nam bộ trên đất Bình DươngCÁC TIN KHÁC