Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/10/2012 ]

Tình quê - hồn nước trong thơ : Tập phê bình văn học / Lê Phan Quỳnh, Tạ Đức Hiền. - Hà Nội : Văn học, 2012. - 551 tr ; 21 cm

‘Tình quê – Hồn nước trong thơ’ là cuốn sách bình luận văn chương. Mỗi bài viết đều hướng về một bài thơ cụ thể, bình giảng đôi nét về cái hay, cái đẹp mà người viết cảm thụ được qua các thi phẩm ấy.

Thơ ca là một trong những sáng tạo tinh thần đẹp nhất của con người trên hành trình nhiều thiên niên kỷ đã trôi qua. Và nó sẽ còn phát triển ngày một phong phú, đa dạng, cho đời muôn sắc nghìn hương. Trên dòng sông thi ca, nhạc, họa của nhân loại nói chung, của mỗi dân tộc nói riêng sẽ có nhiều cánh buồm thơ chở nắng vàng, mây thắm bay đi khắp bốn phương trời xa xôi…

Môn loại: 895.9221009 / T312QU
SĐKCB: M.151613, VN.034624

CÁC TIN KHÁC