Liên kết website :


[ Đăng ngày: 02/12/2022 ]

TTĐT - Chiều 01-12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến và kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

Theo báo cáo, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành quan tâm thực hiện. Đối với kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã phân công các cấp, ngành xem xét, giải quyết và trả lời trả lời 210/210 kiến nghị, đạt 100%; trong đó đã giải quyết xong 127/210 kiến nghị, chiếm 60,47%. Đồng thời, phân công các ngành giải quyết 26 kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 2, thứ 3, HĐND tỉnh khóa X; đã giải quyết 14/26 kiến nghị, đạt 53,84%.

 

Đại biểu Trần Thành Trọng nêu một số kiến nghị của cử tri tại buổi giám sát

Qua thẩm tra, các Ban của HĐND tỉnh nhận thấy hầu hết các kiến nghị đã được trả lời rõ ràng, có tiến độ thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị chưa đúng thẩm quyền trả lời; một số nội dung ghi nhận chưa đầy đủ với ý kiến phản ánh của cử tri; nội dung trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri…

 

Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị
của cử tri liên quan đến việc bó gọn cáp viễn thông

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị đã giải trình cụ thể nội dung giải quyết kiến nghị cử tri và đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh để việc trả lời kiến nghị của cử tri ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

 

Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
nêu các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri trong thời gian tới

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị UBNDtỉnh rà soát, cập nhật tiến độ giải quyết 117 nội dung kiến nghị còn tồn đọng, đến nay chưa được giải quyết xong, đề ra kế hoạch, biện pháp giải quyết, nhất là các nội dung đã được cử tri kiến nghị nhiều lần. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết trong các đợt giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tiếp theo.

Thời gian tới, đề nghị MTTQ phối hợp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri  để chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền trả lời. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc khảo sát và trả kiến nghị của cử tri, đảm bảo nội dung trả lời kiến nghị cử tri chính xác, đầyđủ, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.


Phương Chi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC