Liên kết website :[ Đăng ngày: 15/03/2016 ]
Gương sáng phụ nữ giữ gìn văn hóa Việt / Phan Thị Mỹ Khanh...[ và những người khác]. - Hà Nội : Phụ nữ, 2014. - 406 tr. : hình ảnh ; 21 cm

Phụ nữ là nguồn hạnh phúc, chăm sóc chồng con, đỡ đần cha mẹ già yếu. Là chỗ dựa cho gia đình trong nhiều phương diện cuộc sống, chính vì vậy, người phụ nữ luôn được yêu thương và chiếm vị trí quan trọng trong xã hội. Đã có nhiều thế hệ và rất nhiều tấm gương phụ nữ sáng ngời về giữ gìn văn hóa Việt qua bài viết: Mạ tôi - Phan Thị Mỹ Khanh, Hai bà mẹ - Phan Kế An, Quê mẹ - Đặng Nhật Minh...

Số phân loại: 305.409597 / G561S

Số ĐKCB: M.197597, M.197598, M.197599, M.197600, VN.045613
CÁC TIN KHÁC