Liên kết website :[ Đăng ngày: 08/11/2016 ]
Hùng Ka Rô : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Hà Nội : Văn học, 2016. - 530 tr. ; 21 cm

Tôi tên là Hùng, gọi đủ theo giấy khai sinh là Trần Văn Hùng, nhưng người đời chẳng hiểu sao lại cứ thích gọi tôi là Hùng Ka Rô, Hùng tướng cướp, Hùng hung thần, tử thần, Hùng sát thủ máu lạnh rồi gọi cả cái tên xem ra có vẻ rất rắc rối này nữa: Kẻ đa tình dữ tợn! Vâng, thôi thì cứ để mặc cho người ta gọi, miệng lưỡi thế gian có khi nào không ngứa ngày song tôi có đa tình hay dữ tợn thật không thì những trang viết vụng về dưới đây sẽ trả lời các bạn tất cả...

Số phân loại: 895.92234 / H513K

Số ĐKCB: VN.047044, M.203501, M.203502, M.203503, M.203504

CÁC TIN KHÁC