Liên kết website :[ Đăng ngày: 16/08/2021 ]

Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về quá trình hình thành phát triển của làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp và hoạt động của làng nghề trong bối cảnh mới, Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn thư mục chuyên đề “NGHỀ SƠN MÀI TƯƠNG BÌNH HIỆP - DI SẢN VĂN HÓA CỦA NHÂN LOẠI” gửi đến quý bạn đọc.

Nội dung Thư mục gồm 3 phần:

Phần I:  Lịch sử hình thành – Phát triển làng nghề

Phần II: Thực trạng – Chủ trương - Định hướng bảo tồn

Phần III: Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp trong tiến trình phát triển kinh tế - Văn hóa – Du lịch của tỉnh Bình Dương

CÁC TIN KHÁC