Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/01/2021 ]

1. Tết Việt Nam qua tranh dân gian / Nguyễn Kim Thản chủ biên. - Hà Nội : Hồng Đức, 2017. - 95 tr ;hình vẽ ;21 cm

     Tóm tắt: Các tranh vẽ phản ánh Tết nguyên đán ở Việt Nam, với những hoạt động nhiều mặt: chợ tết, sửa soạn bàn thờ, các món ăn ngày tết, lễ ông Công, ông Táo, những trò chơi ngày tết...

    Kho mượn : M.223908 M.223909 M.223910 M.223911; Kho Đọc-VN : VN.051624

    Số phân loại: 394.261409597/T258V
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ăn Tết chơi Tết miền Tây / Trần Minh Thương. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2020. - 203 tr ;hình ảnh ;19 cm

     Tóm tắt: Tập sách sẽ góp phần giúp bạn đọc hình dung một cách sinh động không khí, hương vị, sắc màu một cái Tết miền Tây sông nước thuở xa xưa nhưng vẫn còn lưu luyến đến tận hôm nay

     Kho mượn : M.247457 M.247458 M.247459 M.247460

     Số phân loại: 394.261409597/ Ă115T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hội hè lễ tết của người Việt / Nguyễn Văn Huyên. – Hà Nội: Thế giới , 2017. - 420 tr ;hình ảnh ;24 cm

     Tóm tắt: Tập hợp những tiểu luận nghiên cứu của Nguyễn Văn Huyên về lễ - tết - hội, tín ngưỡng, tâm thức tôn giáo của người Việt Nam trong xã hội truyền thống như: Tết Nguyên đán, tết Thanh Minh, tết Đoan Ngọ, tết Trung thu, lễ xá tội vong nhân...

     Kho mượn : M.225939, M.225940, M.225941, M.225942

     Số phân loại: 390.09597 / H452H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  Chú Tễu kể chuyện tết Nguyên đán / Lê Phương Liên sưu tầm và biên soạn; Vương Linh minh họa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 45 tr ;tranh màu ;19 cm

     Tóm tắt: Câu chuyện về tết Nguyên đán với sự tích đặc sắc gắn liền với người dân Việt Nam trong ngày đầu năm mới của không khí sum họp đầm ấm và hạnh phúc, là cái Tết lớn nhất trong năm, với một kỳ nghỉ rất dài, các em nhỏ xúng xính trong quần áo mới, với những bao lì xì đỏ thắm...

     Phong trào nhỏ : PT.082513 PT.082514 PT.082515 PT.082516 PT.082517

     Số phân loại: 394.269597/CH500T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Khảo luận về tết / Huỳnh Ngọc Trảng. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ, 2018. - 195 tr ;bảng, hình vẽ ;24 cm

     Tóm tắt: Giải thích nguồn gốc các phong tục ngày tết ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam như các tập tục viết câu đối và chơi chữ, các tập tục kiêng kỵ đầu năm, các nghi lễ tế tự ngày tết từ thời Trần đến thời Nguyễn…

    Kho mượn : M.226046 M.226047 M.226048 M.226049;   Kho Đọc - VV : VV.012844

    Số phân loại: 394.261409597/KH108L
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Trồng hoa ngày tết / Vương Anh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 180 tr ;hình ảnh ;21 cm

     
    Tóm tắt:
Trình bày các kiến thức cơ bản về trồng hoa ngoài trời và trong nhà, cách chăm bón và làm cho hoa nở đúng vào dịp Tết

    Kho mượn : M.240661 M.240662 M.240663 M.240664;   Kho Đọc - VN : VN.055717;   Phong trào nhỏ : PT.090983 PT.090984 PT.090985 PT.090986

    Số phân loại: 635.9/TR455H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Vui buồn giỗ Tết / Trần Ngọc Lân. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 343 tr ;21 cm

     
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trao đổi về chủ đề lễ tết, giỗ chạp. Ý nghĩa của tập quán văn hóa này và yêu cầu gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc

     Kho mượn : M.232721;   Kho Đọc - VN : VN.053439; 

     Số phân loại: 394.269597/ V510B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Chạm một miền xuân: Thơ Lục bát Tết/ Nguyễn Hải Lý. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017. - 199 tr ;19 cm

     Tóm tắt: Tuyển chọn 158 tác phẩm của 50 tác giả vào Chung khảo cuộc thi Lục bát Tết lần đầu tiên do Saigon Books tổ chức. Quyển sách như là món quà nhỏ gửi đến những bạn đọc, bạn viết yêu thơ. Và, cao hơn là yêu quê hương mình còn lận đận một nắng hai sương, còn trĩu nặng toan lo trên những bờ vai gầy guộc. Chạm một miền Xuân là chạm vào một miền cảm xúc mênh mang của bao người

     Kho mượn : M.213656, M.213657, M.213658, M.213659;   Kho Đọc - VN : VN.049265; 

     Số phân loại: 895.9221008/ CH104M


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018. - 279 tr ;minh hoạ ;21 cm


     Tóm tắt: Gồm những khảo cứu chuyên sâu về chiến trường Khu trọng điểm Sài Gòn - Gia Định, một hình thế chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi thực hiện tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

     Kho mượn : M.234747 M.234748 M.234749 M.234750;   Kho Đọc - VN : VN.054053

     Số phân loại: 959.7043/C514T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Tết! / Don Oberdorfer; Hà Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2017. - 230 tr ;minh hoạ ;21 cm

     Tóm tắt: Kể về cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn dẫn đến những tổn thất về đường lối chính trị, quân sự của Mỹ và quá trình lên kế hoạch cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân giải phóng Việt Nam vào Tết Mậu Thân năm 1968

     Kho mượn : M.223998 M.223999 M.224000 M.224001;   Kho Đọc - VN : VN.051648;   Phong trào nhỏ : PT.071979 PT.071980

     Số phân loại: 959.7043/T258---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế / Trịnh Thanh Mai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019. - 219 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

     Kho mượn : M.239128 M.239129 M.239130 M.239131;   Kho Đọc - VN : VN.055311

     Số phân loại: 327.597/ NG404GI


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Phương hệ thống. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 367 tr ;bảng ;28 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu quy định mới về công tác tổ chức và xây dựng Đảng, quy định về giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định về trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên. Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tổ chức Đảng, đảng viên, học tập chuyên đề năm 2019, văn kiện hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các nghị quyết mới nhất của Bộ Chính trị. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

     Kho mượn : M.242313;   Kho Đọc - VT : VT.008438

     Số phân loại: 324.2597071/T122C

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay / Lê Khả Phiêu chủ biên; Nguyễn Văn Thành... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. - 367 tr ;24 cm

     
    Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

     Kho mượn : M.246860

     Số phân loại: 335.4346/T550T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình giai đoạn hiện nay / Đặng Văn Tin, Trần Khắc Việt. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019. - 245 tr ;21 cm

     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn việc Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; những yêu cầu và một số giải pháp chủ yếu đề cao trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nhân dân về những quyết định của mình đến năm 2030

     Kho mượn : M.237054;   Kho Đọc - VN : VN.054567

     Số phân loại: 324.2597075/ Đ106C---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018) / Bùi Bạch Đằng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. - 263 tr ;21 cm

     
    Tóm tắt: Trình bày yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng về phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (1998-2018); Đảng chỉ đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ mới (1998-2018); một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo phát huy bản sắc văn hoá dân tộc (1998-2018)

     Kho mượn : M.244342 M.244343 M.244344 M.244345

     Số phân loại: 306.09597/Đ106L


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam / Tô Lâm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020. - 75 tr ;15 cm

     Tóm tắt: Tập hợp 130 câu nói của Chủ tích Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích, phương châm và lực lượng làm công tác xây dựng Đảng. Nội dung của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận; chính trị; tổ chức, bộ máy; cán bộ, Đảng viên và đạo đức

     Kho mượn : M.248438 M.248439 M.248440 M.248441;   Phong trào nhỏ : PT.093783 PT.093784

     Số phân loại: 324.2597075/ M458TR---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020) : 90 years of the Communist Party of Vietnam (1930-2020) / Thông tấn xã Việt Nam. - Hà Nội : Thông Tấn, 2020. - 398 tr ;minh họa (1 phần màu) ;25 cm

     Đầu trang tên sách ghi: Thông tấn xã Việt Nam

     Tóm tắt: Cuốn sách tập trung khắc họa lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam trải dài trong suốt 90 năm qua nên chưa thể bao quát hết những tư liệu, số liệu, hình ảnh về Đảng Cộng Sản Việt Nam


     Kho Đọc - VV : VV.013812

     Số phân loại: 324.2597075/CH311M


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Ban Chấp hành Trung ương Đảng : (1930-2019) / Phạm Chí Thành chủ biên; Phạm Văn Linh... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 544 tr ;hình chân dung ;24 cm

   
      Tóm tắt: Giới thiệu chân dung, lý lịch trích ngang 834 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khi thành lập Đảng (tháng 2-1930) đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (tháng 10 năm 2019)


     Kho Đọc - VV : VV.013838

     Số phân loại: 324.25970709/B105CH---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Văn Yên. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 151 tr ;21 cm

     Phụ lục: tr. 137-147. - Thư mục: tr. 148-150

     Tóm tắt: Giới thiệu con đường hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh - từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta

     Kho mượn : M.244958 M.244959 M.244960

     Số phân loại: 324.259707092/ NG527A


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2020. - 144 tr ;15 cm

     

    Đầu trang tên sach ghi: Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng

     Kho mượn : M.248434 M.248435 M.248436 M.248437;   Phong trào nhỏ : PT.093780 PT.093781 PT.093782

     Số phân loại: 335.4346/ T116C

CÁC TIN KHÁC