Liên kết website :[ Đăng ngày: 28/03/2022 ]

Môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà có một vị trí rất quan trọng trong tâm thức văn hóa của người dân Bình Dương nói chung và đặc biệt là cư dân vùng Tân Phước Khánh, Bình Chuẩn nói riêng. Nhắc đến Tân Phước Khánh - Bình Chuẩn là nhắc đến võ thuật Tân Khánh Bà Trà và ngược lại - đó là một sự tự hào, hãnh diện về một môn phái võ thuật đã rạng danh khắp chốn. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định 599/QĐ-BVHTTDL đưa Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là một vinh dự lớn của môn phái và của cả nhân dân tỉnh Bình Dương.

Trong thời đại hội nhập ngày nay, với những giá trị hết sức quý báu, võ cổ truyền càng được coi là một thứ di sản cần bảo vệ và gìn giữ. Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về quá trình hình thành phát triển của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn thư mục chuyên đề “DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA - VÕ LÂM TÂN KHÁNH BÀ TRÀ” gửi đến quý bạn đọc. Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên các website có uy tín, nội dung chuyển tải một cách chân thật những bài viết về Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.

Nội dung Thư mục gồm 3 phần:

Phần I:  Nguồn gốc và quá trình hình thành môn Võ Tân Khánh Bà Trà ở Bình Dương

Phần II: Lịch sử, giai thoại về võ thuật cổ truyền Tân Khánh – Bà Trà

Phần III: Gìn giữ và phát huy di sản văn hóa quốc gia Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà

CÁC TIN KHÁC