Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/02/2023 ]
TTĐT - Chiều 22-02, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) tỉnh tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh và các huyện, thị, thành phố đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, phân bổ nguồn vốn tín dụng chính sách cho các huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, từ đó góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tổng kế hoạch nguồn vốn tín dụng của NHCSXH chi nhánh tỉnh Bình Dương là hơn 4.215 tỷ đồng, tăng 229 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 2.028 tỷ đồng, với 32.376 lượt khách hàng vay vốn, tăng 456 tỷ 453 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 4.147 tỷ đồng, với 81.028 khách hàng còn dư nợ, tăng 191 tỷ đồng (tăng 4,8%) so với đầu năm.

Chương trình cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất được thực hiện từ tháng 7/2021 và kết thúc giải ngân từ ngày 05/4/2022 đã giải ngân cho 223 lượt người sử dụng lao động với số tiền hơn 541 tỷ đồng để trả lương cho 124.103 lượt người lao động (xếp thứ 3 toàn quốc).

Thực hiện chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH tỉnh đã giải ngân được 132 tỷ 079 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch.

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Hệ thống NHCSXH trên địa bàn đã thường xuyên phối hợp với tổ chức nhận ủy thác, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt, đồng bộ những giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.
 
 
 Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2023, BĐD HĐQT NHCSXH các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT NHCSXH Việt Nam, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Trọng tâm là tham mưu tháo gỡ khó khăn về cơ chế ủy thác vốn địa phương để bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng CSXH, phấn đấu ủy thác vốn địa phương đạt 100% kế hoạch. NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cho vay học sinh, sinh viên…

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Lộc Hà thống nhất với kiến nghị của NHCSXH tỉnh về việc chuyển nguồn vốn ủy thác đến hạn chương trình vay hộ nghèo, cận nghèo, vay nhà ở xã hội năm 2022 sang năm 2023. Giao NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh để cho vay các chương trình tín dụng chính sách giai đoạn 2023-2025 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Tài chính chủ trì phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự toán chi kế hoạch vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2023-2025, góp phần tạo sinh kế cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

 Phương Chi
Nguồn trích: binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC