Liên kết website :[ Đăng ngày: 25/10/2022 ]

 TTĐT - UBND tỉnh xây dựng dự thảo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ: Người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh thuộc biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Mức hỗ trợ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Không áp dụng với những người đang được hưởng chính sách theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp công vụ. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.

Hạn chót góp ý đến ngày 16/11/2022. Góp ý dự thảo Nghị quyết tại đây


 Yến Nhi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC