Liên kết website :[ Đăng ngày: 27/10/2014 ]

Những chặng đường lịch sử / Võ Nguyên Giáp. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. - 648 tr. ; 21 cm

Cuốn sách đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc - chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng Thánh tám 1945 của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở thời điểm lịch sử trọng đại đầy khó khăn thử thách ấy, tác giả đã tái hiện bức tranh lịch sử hoành tráng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một giai Cách mạng mà có lúc vận nước như "ngàn cân treo sợi tóc".

Môn loại: 959.704 / NH556CH

SĐKCB: M.179407, M.179408, M.179409, M.179410, VN.041744

CÁC TIN KHÁC