Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/09/2022 ]

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mức nghiêm trọng của mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam, Thư viện tỉnh Bình Dương biên soạn thư mục chuyên đề “MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI VIỆT NAM” gửi đến quý bạn đọc. 

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên website có uy tín, nội dung chuyển tải một cách chân thật những bài viết về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:

Phần I:  Thực trạng, nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh

Phần II: Những giải pháp ứng phó với mất cân bằng giới tỉnh


CÁC TIN KHÁC