Liên kết website :[ Đăng ngày: 29/08/2022 ]

Nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách trong người dân ngày càng phát triển, giúp bạn đọc tìm đến sách ngày càng nhiều hơn, ngày 24 và 25/8 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Bến Cát tổ chức luân chuyển sách phục vụ người dân ở trọ tại nhà trọ Ngân Nghĩa, nhà trọ Tô Duy Sơn (xã An Tây) và nhà trọ 6 Thành, nhà trọ Nguyễn Huệ (phường Chánh Phú Hòa).

Theo đó, Trung tâm đã luân chuyển gần 800 bản sách các loại như: pháp luật, sách tâm lý, truyện, sách kĩ năng sống, tiểu thuyết…Bình quân mỗi nhà trọ luân chuyển gần 200 bản sách. Ngoài ra, còn phối hợp cùng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chuyển các tài liệu tuyên truyền pháp luật đến các nhà trọ, làm phong phú thêm nguồn thông tin cho người dân ở trọ.

Việc luân chuyển nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc được tiếp cận với nhiều tài liệu mới theo nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của mình. Thông qua đó sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong cộng đồng.

 
 
 
 
 
 
 

Người viết: Thư viện thị xã Bến Cát

CÁC TIN KHÁC