Liên kết website :[ Đăng ngày: 21/10/2022 ]

 TTĐT - Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông báo về việc thu thập, cập nhật số định danh công dân hoặc căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", từ ngày 01/10/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu thập, cập nhật số định danh công dân (ĐDCD) hoặc căn cước công dân (CCCD) của người có thẻ BHYT trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý, nhằm thực hiện mục tiêu sử dụng CCCD, ĐDCD từng bước thay thế thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT chỉ cần dùng thẻ CCCD.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH tỉnh Bình Dương kính đề nghị người đang tham gia BHYT phối hợp cung cấp số ĐDCD, CCCD cho các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý người tham gia BHYT.


Yến Nhi
Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC