Liên kết website :[ Đăng ngày: 01/03/2023 ]
Ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 570/UBND-VX chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số và kết nối cơ sở dữ liệu về Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh của tỉnh.

Theo đó, ngày 04/01/2023, tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ công bố nền tảng số “Ứng dụng Bình Dương Số”, với mục tiêu chuyển đổi số “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, ưu tiên chọn thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, Nền tảng số “Ứng dụng Bình Dương số phục vụ người dân và doanh nghiệp” được hoàn thành từ quyết tâm của các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương trong nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng thành phố thông minh tỉnh Bình Dương. Việc xây dựng Ứng dụng Bình Dương số góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, với kỳ vọng hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương, tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu do chính quyền cung cấp.
 
 
 Ứng dụng Bình Dương Số được tuyên truyền tại Trung tâm Hành chính công các cấp
để hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng


Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 18/01/2023), đã có 2.911 lượt cài đặt ứng dụng Bình Dương Số (trong đó, iOS: 1400, Android: 1511). Nhằm đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (IOC), ứng dụng Bình Dương Số, nâng cao trải nghiệm, góp phần cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và điều hành của Chính quyền tỉnh, tạo ra kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện và triển khai cho các đơn vị trực thuộc yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bình Dương Số cho mình và cho người thân.

Các cơ quan, đơn vị phát động phong trào cài đặt và hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài ứng dụng Bình Dương Số; tuyên truyền cho ứng dụng Bình Dương Số trên các màn hình quảng cáo và phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số tại các khu vực công cộng như nhà ga, bến xe, bến bãi, trường học, bệnh viện. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, Tổ công nghệ số cộng đồng thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương Số. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và bản điện tử chiếu trên các màn hình tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện để hướng dẫn người dẫn cài đặt ứng dụng Bình Dương Số khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Cùng với đó, thực hiện việc tạo và xử lý dữ liệu kết nối hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số theo đúng lộ trình. Lập kế hoạch nâng cấp, mở rộng chức năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng trên ứng dụng Bình Dương Số. Hoàn thiện dashboard số liệu chuyên ngành (OC chuyên ngành) phục vụ công tác điều hành tại đơn vị và sử dụng thay thế báo cáo họp, hội nghị. Tải văn bản tại đây.


XH

Nguồn trích : stttt.binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC