Liên kết website :
Đang online: 163
Trong ngày: 7.609
Trong tuần: 15.530
Trong tháng: 31.658
Trong năm: 1.470.871
Tổng truy cập: 23.423.010
[ Đăng ngày: 19/07/2021 ]

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Thủ Dầu Một đã nhanh chóng triển khai quán triệt nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. 

 

  TP.Thủ Dầu Một đã tập trung xây dựng nhiều công viên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt,
 góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
 (ảnh chụp khi dịch bệnh Covid-19 chưa xuất hiện)

 Tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động

Tính đến nay, Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Thủ Dầu Một lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đến tất cả các chi, Đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Cụ thể là quán triệt về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới vềnâng cao chất lượng sống của nhân dân; cải tạo và chỉnh trang đô thị, xây dựng và phát triển Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020- 2025 và các năm tiếp theo; phát triển dịch vụ chất lượng cao…

Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, nên việc tập trung phát triển dịch vụ chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của TP.Thủ Dầu Một. Bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ thành phố, từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Võ Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thọ, cho biết ngay sau khi có kế hoạch của Thành ủy Thủ Dầu Một, Đảng ủy phường Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU và tổ chức cho 15 chi bộ trực thuộc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng ủy phường quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, quyết tâm tổ chức và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Đảng ủy phường Phú Thọ nhiệm kỳ này cũng xác định các khâu đột phá thực hiện tốt các chuyên đề về công cách cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố tập trung việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao năng lực phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời bảo đảm tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân và người dân đồng thuận tham gia. Thành phố tập trung xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn với định hướng thành phố thông minh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ đô thị. Những nhiệm vụ ưu tiên sẽ là xây dựng trung tâm quản lý đô thị thông minh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý và chuyên môn.

Trong công tác cải tạo và chỉnh trang đô thị, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ thành phố đề ra những giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục thực hiện cải tạo chỉnh trang để có sự chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị; phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị hiện hữu, đồng thời cải thiện môi trường sống đô thị; khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động đầu tư xây dựng; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng mới và chỉnh trang đô thị; kiện toàn bộ máy, nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và phát huy vai trò của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Với số lượng dân cư ngày càng cao, người dân đến sinh sống, học tập và làm việc ngày càng nhiều; vì vậy để tăng cường công tác phát triển dịch vụ, quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, TP.Thủ Dầu Một sẽ tập trung thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng vàphát triển đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự đô thị, an ninh trật tự, phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, an sinh xã hội… Để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi đối tượng tầng lớp nhân dân, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị Thủ Dầu Một theo hướng “Đô thịtăng trưởng xanh, thông minh”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn TP.ThủDầu Một, giai đoạn 2020-2025”.

Với sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ thực sự thấm sâu vào cuộc sống và đạt được các mục tiêu đề ra.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển TP.Thủ Dầu Một theo hướng đô thị thông minh, giai đoạn 2020- 2025 và các năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố tập trung việc ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực phục vụ người dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời bảo đảm tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân và người dân đồng thuận tham gia.

HUỲNH THỦY

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC