Liên kết website :
Đang online: 300
Trong ngày: 8.805
Trong tuần: 16.726
Trong tháng: 32.854
Trong năm: 1.472.066
Tổng truy cập: 23.424.206
[ Đăng ngày: 31/05/2021 ]

Ngày 26/5/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 3471/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng.

Theo đó, Chính phủ đồng ý tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Đề án và chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

 

 (Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng)

Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017, giao Bộ VHTTDL chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai. Qua 3 năm triển khai, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và hệ thống thư viện trong cả nước tích cực triển khai đổi mới, đa dạng hóa các phương thức phục vụ, cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Bằng các biện pháp cụ thể, Bộ VHTTDL cũng đã tổ chức các cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu với văn hóa đọc trong cộng đồng. Đáng chú ý và để lại nhiều ấn tượng là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; Cuộc thi Gia đình đọc sách dành cho người khiếm thị,... Việc triển khai Đề án, thời gian qua, thực sự đã đem lại nhiều kết quả tích cực đối với cộng đồng và xã hội.


ATK.
Nguồn http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

CÁC TIN KHÁC