Liên kết website :
Đang online: 175
Trong ngày: 7.801
Trong tuần: 19.515
Trong tháng: 165.815
Trong năm: 2.000.992
Tổng truy cập: 23.953.132
[ Đăng ngày: 02/11/2021 ]

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Thư viện thành phố Thuận An đã tổ chức trưng bày sách pháp luật tại thư viện thành phố từ ngày 1/11 đến ngày 16/11/2021.

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11- Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - đạo luật cơ bản đầu tiên của Nhà nước ta được xác định là Ngày pháp luật Việt Nam; đã được chính thức luật hóa trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “ Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Trong đợt trưng bày này, Thư viện Thuận An đã chọn 200 bản sách pháp luật có nội dung đa dạng như: Luật Hiến pháp, Luật Quân sự, quốc phòng, thuế, Luật Lao động, Luật hình sự,... và các tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về  kiến thức pháp luật phổ thông, chủ quyền biển đảo, những vấn đề về luật lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động... 

 

Bạn đọc đến thư viện Thuận An

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phục vụ bạn đọc đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật và tuyên truyền ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam đến đông đảo người dân./.

Thư viện Thuận An

CÁC TIN KHÁC