Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/04/2017 ]

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn chủ biên; Võ Văn Thưởng... [và những người khác]. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2015. - 473 tr. ; 24 cm

Giới thiệu các bài tham luận nghiên cứu về lịch sử hình thành, ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam hiện nay

Số phân loại: 398.209597 / T311NG

Số ĐKCB: M.201461, M.201462, M.201463, VV.010531

-----------------------------------------------------------------------------------------

Huyền thoại dòng họ và các vị vua từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh làm nên lịch sử đất Việt / Ngọc Dung, Thu Hường sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Hồng đức, 2013. - 494 tr. ; 27cm

Giới thiệu đến bạn đọc các triều đại vua, các dòng họ đã làm nên lịch sử trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thời kỳ dựng nước của Hùng Vương đến thời kỳ đấu tranh cách mạng, giải phóng và thống nhất đất nước

Số phân loại: 959.7 / H527TH

Số ĐKCB: VT.005410

-----------------------------------------------------------------------------------------

Quốc tổ Hùng Vương / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 511 tr. ; 27 cm

Nguồn tư liệu quý, món quà vô cùng ý nghĩa đối với mỗi người dân Việt Nam. Giới thiệu chung về đền Hùng cùng tập hợp các bài viết của các nhà thơ, nhà nghiên cứu, các giáo sư, nhà sử học...viết về đền Hùng

Số phân loại: 959.7012 / QU451T

Số ĐKCB: VT.004989

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thời dựng nước Văn Lang và Âu Lạc / Đăng Khoa, Hoài Thu biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2014. - 247 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Lịch sử Việt Nam)

Kể về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta; giúp người đọc hiểu rõ hơn và thêm tự hào về những trang sử đầy vinh quang của con người Việt Nam

Số phân loại: 959.7012 / TH462D

Số ĐKCB: M.179632, M.179633, M.179634, M.179635, VN.041806

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nước Văn Lang thời đại vua hùng đến nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh / Vũ Như Khôi chủ biên; Hoàng Đức Thuận, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Hữu Phúc...biên soạn. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2005. - 615 tr. ; 27 cm

Trình bày khái quát lịch sử Nhà nước từ Văn Lang đến Nhà nước Đại Việt, lịch sử Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, lịch sử Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Số phân loại: 9(V)1/2 / N557V

Số ĐKCB: VT.001995

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đền Hùng - nơi hội tụ văn hóa tâm linh / Lê Lựu. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2005. - 243 tr. ; 21 cm. + minh họa hình ảnh

Đền Hùng – nơi hội tụ văn hóa tâm linh là một tập cuốn sách sưu tầm những bài nghiên cứu và viết về Đền Hùng và lễ hội Đền Hùng – ngày văn hóa lớn của dân tộc. Tập sách thể hiện một tầm suy nghĩ sâu rộng về cội nguồn văn hóa của dân tộc từ xưa đến hiện đại; phản ánh tâm thức của người Việt Nam dù sống ở trong nước hay ngoài nước đều luôn nhớ đến ngày giỗ Tổ  Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.

Số phân loại: 959.721 / Đ254H

Số ĐKCB: VN.015411 , M.068755, M.068756, M.068757, M.068758

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hùng Vương và lễ hội đền Hùng : Tủ sách phổ thông văn học / Ngô Văn Phú biên soạn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 1996. - 456 tr. ; 19 cm

Cuốn sách giới thiệu sự hình thành và phát triển của nước Văn Lang ,các thần thoại , truyền thuyết về các Vua Hùng.

Các lễ hội Hùng Vương và giới thiệu về văn hóa dân gian vùng Đất Tổ…

Số phân loại: 9(V) / H512V

Số ĐKCB: VNA.013162 , M.021248


CÁC TIN KHÁC