Liên kết website :
Đang online: 115
Trong ngày: 2.789
Trong tuần: 2.789
Trong tháng: 178.992
Trong năm: 178.992
Tổng truy cập: 22.131.132
[ Đăng ngày: 06/01/2022 ]

 Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 19/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong lĩnh vực thư viện, cụ thể:

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung phục vụ các sự kiện chính trị, đặc biệt là chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng;

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông kết hợp qua không gian mạng; tổ chức trưng bày, triển lãm báo Xuân phục vụ nhu cầu hưởng thụ sách báo của nhân dân dịp Tết, trên tinh thần đổi mới sáng tạo về hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; linh hoạt chủ động, bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

 (Nguồn ảnh: Thư viện tỉnh Bình Dương)Toàn văn nội dung Công văn số 19/BVHTTDL-TV ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem tại đây.

Lê Tùng Sơn

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/
CÁC TIN KHÁC