Liên kết website :[ Đăng ngày: 03/02/2016 ]
Phong tục chọn ngày lành tháng tốt năm Bính Thân 2016 / Lê Mai, Kỳ Duyên biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2015. - 143 tr. : minh họa ; 21 cm

Giới thiệu về phong tục chọn ngày lành giờ tốt để thực hiện những công việc quan trọng như cưới hỏi, giao dịch, xuất hành... với những chỉ dẫn về sao tốt, sao xấu, sao kiết hung, những điều nên làm và những điều cần tránh trong từng ngày của năm Bính Thân 2016

Số phân loại: 133.5 / PH431T

Số ĐKCB: M.195902, M.195903, M.195904, M.195905,VN.045082
CÁC TIN KHÁC