Liên kết website :[ Đăng ngày: 23/04/2023 ]
Sáng 21/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, học viên, sinh viên toàn Học viện.

 
Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023. 

 Cùng tham dự có đại diện một số ban, bộ ngành Trung ương; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khẳng định, với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; không ngừng xây dựng, phát triển văn hoá Trường Đảng.

Trong đó, văn hóa đọc là thành tố rất quan trọng mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện qua các thời kỳ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Học viên luôn nỗ lực gìn giữ, bồi đắp. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, đồng thời thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1900-KH/HVCTQG ngày 13/4/2023 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống Học viện.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại Học viện gồm một chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 17 đến 21/4: Trưng bày, triển lãm giới thiệu các xuất bản phẩm gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện; Giới thiệu, tuyên truyền nội dung một số cuốn sách tiêu biểu; Hoạt động trao đổi sách; Tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Thông qua các hoạt động trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung phần tuyên truyền, phổ biến và triển khai chủ trương của của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đây, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong hệ thống Học viện về vai trò của sách và phát triển văn hóa đọc; thiết thực góp phần tạo lập và xây dựng không gian văn hóa trường Đảng; xây dựng môi trường trao đổi học thuật, lý luận chính trị đổi mới, sáng tạo.

Theo NDO
Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC