Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/02/2024 ]
Với tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, HĐND tỉnh đã ghi dấu sự nỗ lực trong chuyển đổi số (CĐS) cũng như ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, thích ứng với thay đổi, yêu cầu từ thực tiễn.
Ứng dụng CNTT
Một trong những nét mới của HĐND tỉnh được thể hiện rõ nét qua các kỳ họp là việc học tập kinh nghiệm và phát huy tinh thần làm việc chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo của Quốc hội; ứng dụng CNTT để tổ chức các “kỳ họp không giấy”... HĐND tỉnh cùng với các cơ quan hữu quan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài liệu, văn bản với nội dung trọng tâm, có phân tích kỹ và gửi trước tới đại biểu thông qua app “Điều hành của HĐND tỉnh”. Qua ứng dụng này, các nội dung thông tin được cung cấp rất đầy đủ và kịp thời để các đại biểu nắm bắt, nghiên cứu và thực hiện vai trò, nhiệm vụ; đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm thiểu tối đa việc gửi văn bản giấy giúp đại biểu dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu để có ý kiến góp ý chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí in ấn tài liệu.
Bà Võ Thị Thanh Hương, đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc VNPT Bình Dương, cho biết các kỳ họp HĐND tỉnh đã đổi mới theo hướng hiện đại, công khai, nhất là việc triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong CĐS, tăng cường các ứng dụng CNTT phục vụ cho hoạt động của HĐND tỉnh. Đặc biệt, tính năng biểu quyết trên app đã giúp cho việc biểu quyết các vấn đề được đưa ra tại kỳ họp được thực hiện nhanh chóng, biết ngay được kết quả và chủ tọa kỳ họp theo dõi và điều hành kỳ họp rất hiệu quả…
 
 
 Chương trình “Đối thoại với cử tri” trên sóng truyền hình do HĐND tỉnh khóa X tổ chức

Đổi mới trong tiếp xúc cử tri
Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của HĐND và của đại biểu HĐND. Hoạt động TXCT chính là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri và các cơ quan Nhà nước…
Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Kế thừa, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 không ngừng đổi mới để ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Theo đó, HĐND tỉnh đã đổi mới, cải tiến phương thức; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động gắn với CĐS. Cụ thể, trong công tác tổ chức kỳ họp, việc cung cấp thông tin, tài liệu, biểu quyết đều được thực hiện trên app ứng dụng điều hành kỳ họp; tài liệu các phiên họp, hội nghị của HĐND đều sử dụng mã QR để khai thác. Đồng thời, bên cạnh duy trì việc TXCT bằng hình thức truyền thống, Thường trực HĐND tỉnh đã linh động đổi mới, đa dạng hóa hình thức TXCT thông qua nền tảng số nhằm phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối của cơ quan dân cử...
Thời gian qua, bên cạnh duy trì việc TXCT bằng hình thức truyền thống, Thường trực HĐND tỉnh đã linh động đổi mới, đa dạng hóa hình thức TXCT thông qua ứng dụng CNTT, CĐS và thực hiện TXCT trên sóng truyền hình như tổ chức hội nghị đối thoại, TXCT chuyên đề, đặc biệt là chương trình “Đối thoại với cử tri”. Chương trình là một nét mới trong thực hiện chức năng đại diện của HĐND tỉnh; hình thành một kênh TXCT trên nền tảng số; tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp, ghi nhận và trao đổi ý kiến giữa cử tri, đại biểu dân cử và các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh về các vấn đề có nội dung liên quan…
Việc duy trì nhiều hình thức TXCT đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn từ đời sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Cử tri Trần Hữu Quynh (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một), cho biết: “Không chỉ theo dõi chương trình TXCT trên sóng truyền hình, tôi còn một lần được mời tới trường quay tham gia trực tiếp vào chương trình. Tôi cảm nhận, thông qua việc sử dụng nền tảng số và TXCT trên sóng truyền hình, nhiều cử tri sẽ được tham dự, đối thoại với chính quyền. Chính quyền cũng có thêm kênh thông tin để tiếp thu, ghi nhận tiếng nói của cử tri và nhân dân…”.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết kế thừa, phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh các khóa trước, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 không ngừng đổi mới để ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Theo đó, HĐND tỉnh đã cải tiến phương thức; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động gắn với CĐS. Cụ thể, trong công tác tổ chức kỳ họp, việc cung cấp thông tin, tài liệu, biểu quyết đều được thực hiện trên app ứng dụng điều hành kỳ họp; tài liệu các phiên họp, hội nghị của HĐND đều sử dụng mã QR để khai thác. Đồng thời, bên cạnh duy trì việc TXCT bằng hình thức truyền thống, Thường trực HĐND tỉnh đã linh động đổi mới, đa dạng hóa hình thức TXCT thông qua nền tảng số nhằm phát huy hiệu quả cao vai trò là cầu nối của cơ quan dân cử...

ĐỖ TRỌNG
Nguồn trích: https://www.baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC