Liên kết website :[ Đăng ngày: 17/09/2014 ]
Tướng Giáp trong lòng dân / Trần Tuấn; Nhóm dịch thuật Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ngữ. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013. - 124 tr. : hình ảnh màu ; 25 cm
 

Đúng như tên gọi, Tướng Giáp trong lòng dân cho thấy lòng kính yêu và thương tiếc vô bờ của nhân dân cả nước đối với vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc. Hơn 100 bức ảnh trong cuốn sách được thực hiện trước và sau lễ tang Đại tướng, tại nhiều địa điểm khác nhau, và chia thành các tiểu mục: quanh ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, tại Nhà tang lễ Quốc gia, tại thành phố mang tên Bác, trở về đất mẹ thân thương...

Môn loại: 355.0092 / T561GI

SĐKCB: VT.005745

CÁC TIN KHÁC