Liên kết website :
Đang online: 70
Trong ngày: 3.075
Trong tuần: 3.075
Trong tháng: 132.304
Trong năm: 2.606.700
Tổng truy cập: 21.171.641
[ Đăng ngày: 06/07/2021 ]

TTĐT - ​Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X đã trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 cho 70 đại biểu trúng cử.​Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công và an toàn, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm. Toàn tỉnh có 1.705.031 cử tri tham gia bầu cử tại 1.100 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,43%. Tất cả 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đều có số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, không có đơn vị bầu cử  nào phải tiến hành bầu cử lại, không có đơn vị bầu cử nào bầu thiếu đại biểu phải bầu thêm.

 

 Trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X cho 70 đại biểu​

Ngày 27/5/2021, sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) đã tiến hành lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đạ​i biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-UBBC ngày 27/5/2021 về công bố kết quả bầu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết số 151/NQ-UBBC ngày 25/6/2021 về xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25/6/2021, UBBC tỉnh đã tổ chức họp các thành viên UBBC tỉnh để biểu quyết xác nhận tư cách đại biểu và ban hành Nghị quyết số 151/NQ-UBBC xác nhận 70 đại biểu trúng cử và đủ tư cách đại biểu  HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã tiến hành trao Giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X cho 70 đại biểu.


Yến Nhi - Mai Xuân - Quốc Chiến

Nguồn trích: binhduong.gov.vn

CÁC TIN KHÁC