Liên kết website :[ Đăng ngày: 03/03/2023 ]
TTĐT - Sáng 02-3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (BCĐ) họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt một số kết quả nhất định, góp phần vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện định hướng gắn kết chặt chẽ giữa công tác thông tin đối ngoại với ngoại giao kinh tế, tỉnh đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại kinh tế, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư nước ngoài. Một số hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế tại tỉnh như sự kiện Vinh danh TOP 7 Cộng đồng thông minh thế giới ICF; Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022; các sự kiện nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc… 
 
 Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 tổ chức tại Bình Dương

Các hoạt động đối ngoại về văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện tốt, nổi bật như triển khai các hoạt động tuyên truyền Hội thảo khoa học "Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng"; tổ chức các giải thể thao quốc tế; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 - Techfest Vietnam 2022…

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tình hình trong nước, tình hình địa phương, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, những vấn đề dư luận quan tâm được chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân, kiều bào ở nước ngoài về thăm địa phương một cách kịp thời, qua nhiều kênh, tạo dư luận thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.
 
 
 Thành viên BCĐ góp ý chương trình công tác năm 2023

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành và các địa phương trong công tác tuyên truyền chưa thường xuyên và đồng bộ; nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên một số lĩnh vực còn chưa đặc sắc, tính hấp dẫn, thu hút chưa cao, nhất là thông tin bằng tiếng nước ngoài; việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá tỉnh Bình Dương vẫn còn hạn chế về nội dung, chưa có sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả tuyên truyền chưa cao...

Năm 2023, BCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về đối ngoại và thông tin đối ngoại. Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin đối ngoại về kinh tế, hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thế mạnh, tiềm năng hợp tác, đầu tư, du lịch, mối quan hệ với các địa phương nước ngoài… của Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Dương nói riêng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp hoàn thiện chương trình công tác năm 2023 của BCĐ.
 
 
 Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, bà Trương Thị Bích Hạnh yêu cầu BCĐ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, làm nổi bật những kết quả hoạt động của BCĐ trong năm 2023. Các sở, ngành chủ động cung cấp thông tin, Ban Tuyên giáo chủ trì việc xây dựng bộ tài liệu thông tin đối ngoại bằng mã QR. BCĐ tham mưu tổ chức Cuộc thi sáng tác bộ nhận diện của Bình Dương; nghiên cứu đổi mới, đa dạng cả nội dung lẫn hình thức thông tin đối ngoại theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, có tính định hướng cao và lan tỏa…

 Phương Chi

Nguồn trích: binhduong.gov.vn
CÁC TIN KHÁC