Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/10/2012 ]

Phép xã giao trong công việc : Bí quyết xử thế nơi công sở / Peggy Post, Peter Post; Phan Hoàng Lệ Thủy dịch. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012. - 436 tr ; 21 cm. - (Kỹ năng mềm cho người đi làm)

Ấn bản đã được hiệu chỉnh và cập nhật toàn diện này chỉ cho bạn biết cách xử lý các tình huống thường ngày lẫn bất thường vốn rất quan trọng đối với sự thành công nghề nghiệp và cá nhân- từ giải quyết mâu thuẫn công việc một cách cẩn trọng và cao thượng đến hòa thuận với sếp và đồng nghiệp. Sách còn cung cấp hướng dẫn theo kịp các vấn nạn như quấy rối tình dục nơi công sở, quyền riêng tư của người lao động…

Phép xã giao trong công việc được viết cho người đi làm ở mọi lãnh vực và mọi nền tảng, đây là một nguồn tham khảo phi thời gian về giao tiếp. Sách sẽ cho bạn sự tự tin để đương đầu với thách thức trong thế giới đi làm một cách đường hoàng đĩnh đạc- vì ngày nay, hơn bao giờ hết, xử thế tốt là làm ăn tốt.

Môn loại: 395.5 / PH206X
SĐKCB: M.147826, M.147827, M.147828, VN.32274

CÁC TIN KHÁC