Liên kết website :[ Đăng ngày: 05/02/2013 ]

Cần có trái tim nhân ái / Giang Văn Toàn. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012. - 362tr. ; 21cm. - (Tủ sách học làm người)

Sinh ra làm người, cũng không có nghĩa là biết làm người, hàng ngày chúng ta làm việc không có nghĩa là chúng ta biết làm việc. Làm người, làm việc có liên quan chặt chẽ đến cuộc sống của mỗi người, đó không phải là điều đơn giản. Nhiều người cả đời cũng chưa hiểu làm người, làm việc như thế nào, nếu nói đó là nỗi buồn của họ không bằng nói rằng đó là thế sự khó lường, bởi vì phương pháp làm người,làm việc không phải ai sinh ra cũng biết, mà nó đòi hỏi mỗi người phải rèn luyện để ngày càng chính chắn và đạt kết quả tốt nhất của việc làm người,làm việc

Cuốn sách phân tích và đưa ra những bài học giúp chúng ta thành công trong công việc và hoàn thiện nhân cách

Môn loại:  158 / C121C
SĐKCB: M.148264, M.148265, M.148266, VN.032397

CÁC TIN KHÁC