Liên kết website :
Đang online: 270
Trong ngày: 7.984
Trong tuần: 15.905
Trong tháng: 32.033
Trong năm: 1.471.245
Tổng truy cập: 23.423.385
[ Đăng ngày: 19/07/2021 ]

Cùng với thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nội dung xây dựng gia đình văn hóa cũng được xã Tân Mỹ thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

 Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
 xã Tân Mỹ

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Tại xã Tân Mỹ, hàng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình được tập trung cao điểm vào thời điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25-11). Các nội dung trên được tuyên truyền thông qua các cuộc họp ấp, sinh hoạt các chi đoàn, chi hội vàthông qua Đài Truyền thanh xã, treo băng rôn đểtuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình của xã đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày một rõ rệt hơn. Các phong trào thi đua: “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; phong trào xây dựng gia đình thể thao, gia đình sức khỏe, gia đình hiếu học... đã đem lại những tác động tích cực về mặt xã hội và kinh tế. Trong đó, kinh tế gia đình được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ mới, các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình giảm, những giá trị nhân văn trong các gia đình, như: Bình đẳng giới, quyền trẻ em, vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong xã hội được tôn trọng và đề cao.

Ngoài ra, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình đã góp phần tích cực, có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống. Hàng năm, xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định, giải ngân cho nhân dân vay các nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, học tập... Xã hiện có 635 hộ đang vay nợ với tổng số tiền hơn 27,8 tỷ đồng. Xã cũng không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều của tỉnh (còn 8 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và 1 hộ cận nghèo).

Tiếp tục phát huy các kết quả

Xác định việc phát huy sức mạnh gia đình văn hóa chính là nền tảng tạo sức mạnh cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, do đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng xã lành mạnh, không có tệ nạn xã hội được nhân dân xã Tân Mỹ đồng tình hưởng ứng.

Việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ tết có chuyển biến tích cực; nhiều mô hình mạng lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống; tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng. Phong trào văn hóa văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao của xã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Hoạt động văn hóa thông tin phát triển đa dạng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi về các kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình của xã trong thời gian qua, bà Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ, cho rằng bài học rút ra từ kết quả thực hiện trong thời gian qua là phải coi công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, để phát huy hơn nữa hiệu quả chiến lược phát triển gia đình, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa của chiến lược; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, chung tay, góp sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Mỹ phát triển bền vững.

THỤC VĂN

Nguồn trích: baobinhduong.vn

CÁC TIN KHÁC