Liên kết website :Sách chuyên đề
[Đăng ngày: 16/01/2023]

 Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách về chuyên đề: Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

[Đăng ngày: 28/04/2022]

Nhân kỷ niệm 47 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế Lao động 1/5. Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 28/01/2021]

 Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách về chuyên đề: Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021).

[Đăng ngày: 20/08/2020]

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 17/05/2020]

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) . Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 28/04/2020]

Nhân kỷ niệm 45 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Quốc tế Lao động 1/5. Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về chuyên đề này.

[Đăng ngày: 05/03/2020]

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Thư viện tỉnh Bình Dương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về sự kiện lịch sử này.

[Đăng ngày: 02/02/2018]

Thư viện tỉnh Bình Dương xin giới thiệu đến bạn đọc một số sách về chuyên đề: Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018).

[Đăng ngày: 20/12/2017]

    Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2017) và 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017). Thư viện tỉnh Bình Dương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về sự kiện lịch sử này.

[Đăng ngày: 19/10/2017]

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thư viện tỉnh Bình Dương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số sách viết về sự kiện lịch sử này.