Liên kết website :[ Đăng ngày: 06/03/2020 ]

 BAN GIÁM ĐỐC

 1   Nguyễn Văn Huệ  Giám đốc 
 2  Phan Diễm Thúy   Phó giám đốc
 3  Nguyễn Văn Dũng  Phó giám đốc

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ THÔNG TIN

4  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
5  Nguyễn Ngọc Tâm  Kế toán
6  Lê Minh Chơn  Nhân viên
7  Nguyễn Thịnh Cường  Nhân viên
8  Tạ Quốc Bừng Nhân viên
9  Phạm Ngọc Trực Tài xế

PHÒNG BỔ SUNG VÀ BIÊN MỤC

10 Đậu Thị Dung  Phó phòng
11 Đặng Phú Hồng Ngọc  Nhân viên
12 Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Nhân viên
13 Nguyễn Thị Thu Hằng   Nhân viên
14 Nguyễn Thị Lý   Nhân viên
15  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Nhân viên
16  Nguyễn Lê Anh Phong  Nhân viên

PHÒNG PHỤC VỤ, MẠNG LƯỚI

17  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
18  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
19  Nguyễn Thị Thanh Huyền  Thủ thư phòng Mượn sách văn học
20  Trần Phạm Yến Nhi  Thủ thư phòng thiếu nhi
21  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
22  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Báo - tạp chí
23  Đỗ Phượng Linh  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
24  Nguyễn Thị Luyến  Thủ thư phòng Mượn sách văn học
 Tài xế
CÁC TIN KHÁC