Liên kết website :


Đang online: 134
Trong ngày: 3.397
Trong tuần: 3.397
Trong tháng: 32.913
Trong năm: 1.385.226
Tổng truy cập: 27.100.739
[ Đăng ngày: 08/03/2020 ]

 BAN GIÁM ĐỐC

 1   Nguyễn Văn Huệ  Giám đốc 
 2  Phan Diễm Thúy   Phó giám đốc
 3  Nguyễn Văn Dũng  Phó giám đốc

PHÒNG HÀNH CHÍNH

4  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
5  Nguyễn Ngọc Tâm  Phó phòng
6  Lê Minh Chơn  Nhân viên
7  Võ Quốc Minh  Nhân viên

PHÒNG BỔ SUNG - BIÊN MỤC

8 Đậu Thị Dung  Phó phòng
9 Đặng Phú Hồng Ngọc   Nhân viên
10 Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Nhân viên
11 Nguyễn Thị Thu Hằng   Nhân viên
12 Nguyễn Thị Lý   Nhân viên

PHÒNG PHỤC VỤ, MẠNG LƯỚI

13  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
14  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
15 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Thủ thư phòng Mượn sách văn học
16  Trần Phạm Yến Nhi  Thủ thư phòng Cấp thẻ
17  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
18  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Báo - tạp chí
19  Đỗ Phượng Linh  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
 20  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Thủ thư phòng Thiếu nhi

PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU

21  Trần Công Thành   Phó phòng
22  Nguyễn Thịnh Cường     Nhân viên

 

CÁC TIN KHÁC