Liên kết website :
Đang online: 182
Trong ngày: 2.201
Trong tuần: 30.542
Trong tháng: 207.244
Trong năm: 1.434.242
Tổng truy cập: 23.386.382
[ Đăng ngày: 09/03/2020 ]

 BAN GIÁM ĐỐC

 1   Nguyễn Văn Huệ  Giám đốc 
 2  Phan Diễm Thúy   Phó giám đốc

PHÒNG HÀNH CHÍNH

3  Lê Thị Phượng  Trưởng phòng
4  Nguyễn Ngọc Tâm  Phó phòng
5  Lê Minh Chơn  Nhân viên
6  Võ Quốc Minh  Nhân viên

PHÒNG BỔ SUNG - BIÊN MỤC

7 Nguyễn Văn Dũng  Trưởng phòng
8 Đậu Thị Dung  Phó phòng
9 Đặng Phú Hồng Ngọc   Nhân viên
10 Lê Thị Thức  Nhân viên
11 Nguyễn Tạ Hồng Tâm  Nhân viên
12 Nguyễn Thị Thu Hằng   Nhân viên
13 Nguyễn Thị Lý   Nhân viên

PHÒNG PHỤC VỤ, MẠNG LƯỚI

14  Nguyễn Thị Nga  Trưởng phòng
15  Nguyễn Thị Minh Quý  Phó phòng
16 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Thủ thư phòng Mượn sách văn học
17  Trần Phạm Yến Nhi  Thủ thư phòng Cấp thẻ
18  Huỳnh Hồng Phúc  Thủ thư phòng Đọc - Địa Chí
19  Dương Thị Minh Hoàng  Thủ thư phòng Báo - tạp chí
20  Đỗ Phượng Linh  Thủ thư phòng Mượn sách tổng hợp
 21  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Thủ thư phòng Thiếu nhi

PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU

22  Trần Công Thành   Phó phòng
23  Nguyễn Thịnh Cường     Nhân viên

 

CÁC TIN KHÁC