Liên kết website :Đang online: 413
Trong ngày: 8.021
Trong tuần: 8.022
Trong tháng: 36.279
Trong năm: 302.015
Tổng truy cập: 26.017.527
Chính trị
[Đăng ngày: 03/02/2023]

Đất nước đã vào xuân, Đảng ta thêm tuổi mới. Hơn 90 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, dù trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Đảng đã vẫn luôn khẳng định vai trò mở lối, soi đường cho nhân dân, đất nước tiếp bước đi lên, hướng về ấm no, hạnh phúc. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hôm nay, Đảng đã luôn tự mình hoàn thiện để ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục sứ mệnh và lý tưởng cao đẹp.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Ngày 2-2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1-2023. Cuộc họp có sự tham gia của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành, 63 tỉnh, thành. Tại điểm cầu Bình Dương có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phú đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc trên địa bàn, qua đó góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Bài 5: Giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!”. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn, Đảng ta xác định đoàn kết thống nhất là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, là sinh mệnh của Đảng. Chân lý đó cũng chính là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã xây dựng, vận dụng có hiệu quả các nền tảng mạng xã hội (MXH) như Facebook, Zalo, đặc biệt là các trang fanpage của MTTQ… để nắm bắt dư luận xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với dân.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Bài 4: Niềm tin của dân - Sức mạnh của Đảng

Từ thực tế cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước đến giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có thể khẳng định rằng: Mọi thành công của cách mạng Việt Nam chỉ có được khi xuất phát từ lợi ích của nhân dân, hợp lòng dân và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng ủng hộ. Từ niềm tin của nhân dân với Đảng đã khẳng định sức mạnh của Đảng.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Bài 3: Về thăm “địa chỉ đỏ” Đề-pô Xe lửa Dĩ An

Đến với Khu di tích Đề-pô Xe lửa Dĩ An (phường Dĩ An, TP.Dĩ An), đặc biệt là thế hệ trẻ càng hiểu thêm về truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng của cha ông. Nơi đây ghi dấu sự hình thành rất sớm của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt là sự ra đời của một trong những chi bộ đầu tiên của Xứ ủy Nam kỳ và là nơi diễn ra phong trào đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân chống thực dân, đế quốc.

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Bài 2: Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời

Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một xưa, nay là phường Bình Nhâm, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thủ Dầu Một để lãnh đạo phong trào cách mạng, phong trào yêu nước của nhân dân tại địa phương. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Bình Nhâm ngày càng phát triển mạnh, lan tỏa ra cả vùng Lái Thiêu và tỉnh Thủ Dầu Một lúc bấy giờ, góp phần cùng nhân dân cả nước tạo nên thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 vĩ đại...

[Đăng ngày: 03/02/2023]

Ngày 3-2-1930 đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại, đó chính là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất để khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

[Đăng ngày: 31/01/2023]

 Phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Huyện đoàn Phú Giáo đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, các tổ chưc Đoàn phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.