Liên kết website :
Đang online: 64
Trong ngày: 3.315
Trong tuần: 3.315
Trong tháng: 132.544
Trong năm: 2.606.940
Tổng truy cập: 21.171.881
Thông tin trong ngành
[Đăng ngày: 06/08/2021]

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 02 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025.

[Đăng ngày: 26/07/2021]

Ngày 23/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

[Đăng ngày: 13/07/2021]

Ngày 06/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2371/BVHTTDL-TV gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về  việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

[Đăng ngày: 31/05/2021]

Ngày 26/5/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 3471/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng.

[Đăng ngày: 17/05/2021]

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức Lễ trao tặng sách Chương trình "Góp một cuốn sách, lan tỏa tri thức, khơi dậy Khát vọng Việt". Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự buổi lễ.

[Đăng ngày: 07/05/2021]

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 Điều 37 quy định về đánh giá hoạt động thư viện. Việc đánh giá hoạt động thư viện được thực hiện đối với các loại thư viện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thư viện và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.

[Đăng ngày: 30/03/2021]

Nhằm bảo đảm cho các cơ sở giáo dục có căn cứ pháp lý để triển khai công tác đầu tư xây dựng thư viện trường học phù hợp, đạt chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 906/QĐ-BGDDT ngày 05/3/2021 thành lập Ban Soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

[Đăng ngày: 22/03/2021]

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 (ngày 21/4), nhiều đơn vị đã xây dựng, tổ chức các chương trình đặc sắc nhằm lan tỏa trí thức cũng như văn hóa đọc đến đông đảo công chúng.

[Đăng ngày: 24/02/2021]

Ngày 11 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

[Đăng ngày: 04/01/2021]

 

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) triển khai các Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, ngày 30/12/2020, TVQG tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ Nhất nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn đối với Dự thảo lần 2 Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện”.