Liên kết website :











Thông báo của thư viện
[Đăng ngày: 24/04/2024]
 
[Đăng ngày: 13/03/2024]
- Thực hiện Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Căn cứ Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 1200/CTr-SGDĐT-SVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2022 về Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Bình Dương năm 2024, chủ đề "Giáo viên - Người truyền cảm hứng văn hóa đọc” 

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ hội thi
[Đăng ngày: 27/06/2023]
 - Kết Quả Vẽ trên gốm:     Cấp 1         Cấp 2


 - Kết Quả Vẽ cá nhân trên giấy:     Mẫu giáo               Cấp 1                Cấp 2


 - Kết Quả Vẽ tranh tập thể:     Cấp 1         Cấp 2
[Đăng ngày: 21/06/2023]
Căn cứ Thông báo số 29/TB-SVHTTDL, ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thêm thời gian tham gia cuộc thi đạt chất lượng, Ban tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 quyết định gia hạn thời gian nộp bài dự thi, cụ thể như sau:

- Thời gian: Thí sinh nộp bài dự thi đến 17h 00, ngày 28/7/2023 (Thứ sáu). Ban Tổ chức sẽ không nhận bài đến sau thời gian này. 

- Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 08/9/2023 (Thứ sáu).

- Địa chỉ nộp bài dự thi: Thư viện tỉnh Bình Dương, số 622, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.           
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thư viện tỉnh Bình Dương (thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi), điện thoại 02743.835889, hoặc 0972905020 (gặp đ/c Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng Phục vụ Bạn đọc và Mạng lưới).

Email: phucvubandoc.tvbd@gmail.com  

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023./.

[Đăng ngày: 14/05/2023]
Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-SVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Bình Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023

Chi tiết Kế hoạch

Chi tiết Thể lệ
[Đăng ngày: 14/05/2023]
Nhằm thiết thực chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bình Dương và Trường Đại học Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Bình Dương” lần thứ XIV - Năm 2023

Chi tiết Kế hoạch

Chi tiết Thể lệ