Liên kết website :
Đang online: 83
Trong ngày: 1.142
Trong tuần: 51.573
Trong tháng: 14.944
Trong năm: 3.208.565
Tổng truy cập: 21.773.506
[ Đăng ngày: 28/10/2021 ]

Căn cứ Kế hoạch số  72 /KHPH-SVHTTDL - SGDĐT ngày 02  tháng 10 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi Thiếu nhi kể chuyện sách trực tuyến tỉnh Bình Dương lần thứ XI, năm 2021 Chủ đề “Sách mở cửa tâm hồn”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông báo thể lệ Cuộc thi Thiếu nhi kể chuyện sách trực tuyến tỉnh Bình Dương lần thứ XI, năm 2021 Chủ đề “Sách mở cửa tâm hồn”

Thể lệ cuộc thi

Kế hoạch cuộc thi

CÁC TIN KHÁC